Tjänster

Vi bygger din drömhus

Våra Tjänster

Vad vi erbjuder

Bygglovsritningar

Om du planerar någon typ av förbättringsprojekt som kräver förändringar i ditt hem, måste du ansöka om ett bygglov. Detta gäller även om du endast planerar att utföra viss arbete själv. Processen för att ansöka om tillstånd kan variera beroende på din kommun, men i de flesta fall måste du lämna in detaljerade ritningar av dina planer.

Swedna hjälper dig med bygglov och bygglovsritningar, oavsett vilken kommun du befinner digi

Bygglovsritningar

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar används av arkitekter och ingenjörer för att kommunicera sina idéer om ett projekt till bygglaget. Ritningarna används för att söka bygglov, uppskatta material- och arbetskostnader samt planera byggschemat. Kvaliteten på konstruktionsritningarna kan ha en betydande påverkan på projektets kostnad och tidsplan.

Vi har lång erfarenhet av konstruktionsritningar. Kontakta oss så hjälper vi dig!”


Kontrollansvarig

En kontrollansvarig är ansvarig för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt och i enlighet med relevanta bestämmelser. Personen kommer att genomföra regelbundna inspektioner av arbetsplatsen och sammanställa rapporter med information om eventuella risker som identifieras.

Att utse en kontrollansvarig är ett lagstadgat krav i vissa situationer, så det är viktigt att kontrollera med din lokala myndighet innan du påbörjar något arbete.

Kontakta Swedna för att få hjälp av en certifierad kontrollansvarig.

Kontrollansvarig

bygglov

Bygglov

Oavsett om du planerar att renovera eller bygga ett nytt hus måste du ansöka om bygglov. Bygglov krävs enligt lag i de flesta jurisdiktioner och bidrar till att säkerställa att byggprojekt uppfyller lokala byggnormer och föreskrifter.

Låt Swedna ta hand om ditt bygglov och släpp undan att gå igenom hela processen!


Infrastruktur

Broar, tunnlar och stödmurar mm.
 • Swedna erbjuder tjänster inom infrastruktur. Tjänsterna är kontroll av bärighetsberäkningar, konstruktionshandlingar och konstruktionsberäkningar till broar, stödmurar och tråg mm, samt byggplatsuppföljning, projektledning, förvaltning av byggnadsverk.
 • Pågående projekt: För närvarande arbetar vi med ett spännande projekt som omfattar granskning av konstruktionsberäkningar, konstruktionshandlingar, stödmurar, vingar och tråg för en ny bro, känd som Bro 100-21811-1. Vi engagerar oss helhjärtat för att se till att detta projekt utförs på högsta professionella nivå och uppfyller alla tekniska och säkerhetsmässiga krav.
flygfoto 2 ny bro i vrena 2000

Priser hos Swedna

Konstruktionsritningar

 • Dokumentation
 • Konstruktionsberäkning
 • Detaljerade ritningar
 • Dimensionsavverkning

Bygglovsritningar

 • Modifiering av filtyper (bef./.dwg/.rvt) 1700 :-
 • 1 kvm – 25 kvm: 4700 :-
 • 26 kvm – 70 kvm: 6700 :-
 • 71 kvm – 150 kvm: 9700 :-
 • Be om offert om det gäller 150+ kvm

Extra tjänster

 • U värde beräkning
 • Energiberäkning
 • Konstruktör intyg
 • Förenklade brandskyddsdokument
 • Förenklade fuktsäkerhetsdokument

Behöver du allt?

 • Var än du befinner dig, vi hjälper dig!
 • Byggplatsbesök, kostnadsfritt i Borlänge med omnejd
 • Bygglovsritningar med fastpris
 • Konstruktionsritningar
 • Kontrollansvarig

När behöver man en kontrollansvarig?

 • Om du planerar någon form av byggnads- eller renoveringsarbete kanske du undrar när du behöver anlita en kontrollansvarig. Svaret beror på några faktorer, bland annat projektets omfattning och komplexitet, bestämmelserna i din jurisdiktion och dina egna preferenser.
 • I allmänhet är en kontrollansvarig någon som ansvarar för att se till att arbetet utförs enligt planerna och specifikationerna. De kan behöva inspektera arbetet i olika skeden, från de inledande planeringsskedena till slutförandet.
 • Det finns några situationer där du kanske inte behöver anlita en kontrollansvarig; Till exempel om arbetet är mycket litet och enkelt, eller om du är säker på att du kan utföra inspektionerna själv. I de flesta fall är det dock tillrådligt att anlita en kontrollansvarig, särskilt vid större eller mer komplexa projekt. Det finns ett antal fördelar med det, De kan hjälpa till att se till att arbetet utförs på ett säkert sätt och enligt en hög standard.
Tjänster

Bygglov

Planritning

Konstruktionsritning

Kontrollansvarig

Elritning

Teknikkonsult Sverige AB

Org.nr: 559385-5801

Forskargatan 3

781 27 Borlänge