Teknikkonsult Sverige AB Organisationsnummer: 559385-5801

Teknikkonsult Sverige AB (Swedna) grundades 2022 och är ett privatägt konsultföretag som erbjuder omfattande tjänster inom ingenjörsvetenskap och byggkonstruktion. Vårt företag är specialiserat på att erbjuda expertis inom följande områden:

1-Broaravdelningen

Vi utmärker oss genom att erbjuda högkvalitativa tjänster inom infrastrukturell utveckling. Vårt team av experter är skickliga inom design och analys av olika strukturer, inklusive broar, tunnlar och stödmurar. Vi säkerställer strukturell integritet genom rigorösa bärförmågsberäkningar och noggrann granskning av designhandlingar.

Vi är stolta över att meddela att Teknikkonsult Sverige AB har tilldelats ett spännande uppdrag från Trafikverket. Vi kommer att agera som underkonsult tillsammans med Loxia AB för ett projekt av stort strategiskt värde.

Uppdraget går ut på att genomföra en omfattande kontroll av konstruktionsberäkningar, konstruktionshandlingar, K-ritningar och armeringsritningar för den nya bron med beteckningen Bro 100-21811-1 över järnvägen på väg 631 vid Vrena station. Vi är glada över att vara en del av denna viktiga infrastrukturutveckling och ser fram emot att bidra till dess framgång.

Konstruktionsberäkning
Bro 100 21811 1
flygfoto 2 ny bro i vrena 2000

2-Bygglovsavdelningen

Vårt team av professionella inom Bygglovsavdelningen är dedikerade att hjälpa kunder med deras byggprojekt. Vi erbjuder omfattande tjänster såsom att ta fram detaljerade arkitektoniska planer, genomföra noggranna konstruktionsberäkningar, utveckla exakta byggnadsritningar och agera som ansvariga kontrollansvariga. Vi säkerställer att projekten följer byggregler och uppfyller nödvändiga standarder.

På Teknikkonsult Sverige AB skiljer vi oss genom vår strävan efter excellens och noggrannhet. Vi är stolta över att leverera pålitliga och kostnadseffektiva lösningar som uppfyller våra kunders specifika behov och förväntningar.

planritning 01

Lergatan 19D
Orten 3
Tjänster

Bygglov

Planritning

Konstruktionsritning

Kontrollansvarig

Elritning

Teknikkonsult Sverige AB

Org.nr: 559385-5801

Forskargatan 3

781 27 Borlänge